Journal Nexus

Nexus 47

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

‘Het is uitsluitend gericht op het aangename en negeert het beste.’ Socrates geeft al de definitie van een begrip dat pas vijfentwintig eeuwen later aan zijn onstuitbare opmars begint: kitsch. Kitsch is massacultuur, cultuur waarin het volk regeert: mooi is wat de meesten mooi vinden; goed is wat de publieke opinie goed vindt; belangrijk is wat iedereen wil weten. Critici daarentegen waarschuwen dat er een essentieel verschil is tussen ‘populaire cultuur’ en kitsch, en dat veel ‘hoge cultuur’ net zo goed kitsch kan zijn.

De auteurs van Nexus 47 laten hun licht schijnen over de klassieken, kunst en kitsch.