Nexus57k
Journal Nexus

Nexus 57

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Wie is nu onze ware held, Superman of Beethoven? Welk beschavingsideaal regeert onze westerse cultuur? Waar koersen wij op af? Waarin schuilt het geheim van een wereld waarin alle mensen elkaars broeder zijn? De deelnemers aan de Nexus-conferentie 2010 What’s Next for the West? Beethoven meets Superman zoeken naar antwoorden in Nexus 57.