Nexus65-340×227
Journal Nexus, Special

Nexus 65

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Voor De universiteit van het leven voerde Rob Riemen indringende vraaggesprekken met negentien bijzondere vrienden. Het zijn uitgevers, musici, schrijvers, filosofen, wetenschappers en een vakbondsman, die met hun intellectuele, politieke of artistieke talenten internationale faam hebben verworven. Zij hebben een lange levensreis achter de rug en zijn bij uitstek in staat antwoord te geven op de vraag die in elk gesprek centraal stond: wat heeft het leven je geleerd?

Wat geven de negentien levensreizigers aan inzicht en ervaring door aan ons, lezers, die in zekere zin allemaal hun erfgenamen zijn? Rob Riemen, die met dit boek de vijfenzestigste uitgave van Nexus presenteert, tekende de levensverhalen op uit de mond van zijn vrienden en schildert zo hun onvergetelijk portret, vol melancholie, humor, verontwaardiging en troost. Een unieke groep mensen laat ons delen in de wijsheid die zij hebben opgedaan aan de universiteit van het leven.

Luister op Spotify naar de Nexus playlists van Jordi Savall, Bernard Haitink en Russell Sherman.

Wees aandachtig, enthousiast en doortastend. Voor wie zich wil laten inspireren tot nadenken, biedt De universiteit van het leven zeer behartenswaardige stof. – NRC Handelsblad