Nexus65
Tijdschrift Nexus, Special

Nexus 65

€34,50   €24,50

Voor De universiteit van het leven voerde Rob Riemen indringende vraaggesprekken met negentien bijzondere vrienden. Het zijn uitgevers, musici, schrijvers, filosofen, wetenschappers en een vakbondsman, die met hun intellectuele, politieke of artistieke talenten internationale faam hebben verworven. Zij hebben een lange levensreis achter de rug en zijn bij uitstek in staat antwoord te geven op de vraag die in elk gesprek centraal stond: wat heeft het leven je geleerd?

Wat geven de negentien levensreizigers aan inzicht en ervaring door aan ons, lezers, die in zekere zin allemaal hun erfgenamen zijn? Rob Riemen, die met dit boek de vijfenzestigste uitgave van Nexus presenteert, tekende de levensverhalen op uit de mond van zijn vrienden en schildert zo hun onvergetelijk portret, vol melancholie, humor, verontwaardiging en troost. Een unieke groep mensen laat ons delen in de wijsheid die zij hebben opgedaan aan de universiteit van het leven.

Wees aandachtig, enthousiast en doortastend. Voor wie zich wil laten inspireren tot nadenken, biedt De universiteit van het leven zeer behartenswaardige stof. – NRC Handelsblad

Inhoudsopgave

De universiteit van het leven

‘Mijn school was de universiteit van het leven.’ Met die uitspraak van zijn moeder indachtig sprak Rob Riemen met vrienden die reeds een lange levensreis hebben gemaakt – uitgevers, musici, schrijvers, filosofen, wetenschappers en een vakbondsman. Steeds met centrale vraag: wat heeft het leven je geleerd?

Het weten van je eigen leven wordt gevoed door de herinnering.

Jordi Savall

De enige manier om vrede in het hart te bereiken is via de liefde of via de muziek.

Peter Mayer

Zodra je beseft dat alles in het leven voorbijgaat en eindig is, neemt de kwaliteit van je leven toe.

Louis Begley

Van de oorlog leerde ik vooral over het wezen van de mens: de minachting, de haat, de laagheid, het bedrog, de wreedheid.

Frido Mann

De tragiek van onze tijd is dat in de afgelopen decennia de hoop op een betere wereld is vervaagd en vrijwel geheel verdwenen is.

Bernard Haitink

Alles wat ik heb gedaan, heb ik gedaan uit liefde voor de muziek.

Philippe de Montebello

Het is mijn grote succes en genoegen in het leven geweest een spons te zijn, te hebben geweten wanneer ik de spons moest laten vollopen en wanneer ik hem moest uitknijpen, zodat de kostelijke vloeistof naar de juiste plek stroomde.

Benedetta Craveri

Niets is zo typerend voor onze tijd als een gesprek met vrouwen op een cocktailparty, want die moeten je vertellen wat een geweldige man ze hebben, dat ze net een huis hebben gekocht, een boot, een schilderij.

Simon Schama

Ik zie het als mijn taak met alle middelen die ik tot mijn beschikking heb, het besef over te dragen van wat het betekent mens te zijn.

Avishai Margalit

De jeugd moet het nu zelf uitzoeken. Wij kunnen ze niets nuttigs vertellen, want we hebben gefaald.

Prins El Hassan Bin Talal

Lid zijn van een koninklijke familie is het accepteren van een roeping.

Nuria Schoenberg-Nono

Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar alom heerst het gevoel dat we niets meer kunnen uitrichten, dat we niets kunnen veranderen, dat we machteloos zijn.

Todd Gitlin

Ik ben nostalgisch naar de ambitie van mijn generatie, die ontzettend arrogant was en van onwetendheid op veel gebieden getuigde, maar die ook niet dom was of compleet naïef.

Antonio Damasio

Muziek is door de eeuwen heen steeds weer doorgegeven en dat zegt iets over hoe essentieel muziek voor onze biologie, voor ons leven is.

Russell Sherman

Kunst is machteloos tegen de demonen van het kwaad, maar toch is het onze plicht om te blijven proberen vol te houden.

David Dubal

In onze barbaarse, ten dode opgeschreven beschaving kan men zonder kunst geen volledig mens zijn, en dat is per slot van rekening ons enige ware doel in dit aards moeras.

André Schiffrin

In een echte uitgeverij heb je geen marketingmensen nodig, maar gepassioneerde mensen die over kennis beschikken.

Ismail Serageldin

Het blijft een van mijn diepste overtuigingen: de enige echte motor achter vooruitgang en het laten voortbestaan van beschaving is onderwijs, het echte onderwijs.

Andreas Landshoff

Europa is niet dood. Het is een klein vlammetje, een klein lampje, en in mijn hele leven ben ik ermee bezig geweest om dat te laten branden.

Toon Riemen

Als het noodlot je treft, moet je blijven werken, maar laat het zinvol werk zijn.