Nexus71k
Journal Nexus

Nexus 71

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Waarom zijn er nog altijd barbaren? En hoe beschaafd zijn wij zelf eigenlijk? Na afloop van de Nexus-conferentie ‘Waiting for the Barbarians’ schreven de sprekers een essay over deze twee grote vragen die op deze conferentie aan de orde kwamen.