Nexus76k-mock
Journal Nexus

Nexus 76

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

Nexus 76, ‘Onze verantwoordelijkheid’, is gewijd aan vragen over verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en recht. Het bevat het prachtige verhaal Abel – zes augustus van Vasili Grossman, over de bemanning van het vliegtuig dat de atoombom op Hiroshima wierp, en een begeleidend essay van vertaalster Froukje Slofstra.

Ook is in Nexus 76 de Nexus-lezing ‘Een pleidooi voor de rechtspraak’ van Justice Stephen Breyer opgenomen. Rechtsfilosoof Paul Kahn schrijft over de grenzen van het recht en het belang van morele verantwoordelijkheid; daarnaast leest u het beroemde klassieke essay ‘Eigen verantwoordelijkheid’ (Self-reliance) van Ralph Waldo Emerson, waarin hij een invloedrijk betoog houdt voor een moreel hoogstaand individualisme, en een reflectie van Lewis Thomas over de betekenis van Mahler in het atoomtijdperk. Het slot is een wonderlijke vertelling van de Engelse schrijver en filosoof G.K. Chesterton, een subtiele kritiek op eenieder die gedachteloos zijn leven laat bepalen door systemen en regels.