Nexus80k
Journal Nexus

Nexus 80

The journal Nexus is published in Dutch only. Order your copy of this issue on our Dutch site.
Find out more about our English publications. Or become a Nexus member, to access our online archive.

‘Over mijn tijd wil ik tot u spreken […] De tijd en het tijdperk dat het kader van mijn individuele leven vormde en waarvan ik getuige was,’ zo begon in 1950 de 75-jarige Thomas Mann zijn beroemde lezing ‘Mijn tijd’. Voor Nexus 80, ‘De jaren van mijn leven’, vroeg Nexus schrijvers met een scherpe blik op de maatschappij om in navolging van Mann de zeitgeist te vangen.