Maarten_Asscher
Nederland, 1957
uitgever, boekhandelaar, schrijver en vertaler

Maarten Asscher

Maarten Asscher is na zijn studie rechten werkzaam geweest in de uitgeverij (onder meer als algemeen directeur van J.M. Meulenhoff) en de ambtenarij (als directeur Kunsten op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Thans is hij directeur van de Athenaeum Boekhandel in Amsterdam. Hij publiceerde verhalen, essays, gedichten, een roman en po√ęzievertalingen van Paul Val√©ry, Fernando Pessoa en Thomas Gray. In 2009 verscheen het essay ‘H2Olland. Op zoek naar de bronnen van Nederland’ en in 2013 de essaybundel Appels en peren.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 53

Het lot van de waarheid