Schatkamer

Schrijf u in voor de speciale nieuwsbrief. U ontvangt dan hoogstens eens per week een mail met een persoonlijke aanbeveling zodra we iets nieuws hebben toegevoegd aan de Nexus Schatkamer.

Inschrijven voor de Schatkamer-nieuwsbrief

Media

Thema

download

Literatuur, Samenleving

Bill Shipsey

Er kan van alles gebeuren

Camus’ De pest is de enige moderne roman die ik alle jonge mannen en vrouwen van nu zou willen laten lezen. Hij heeft wijze lessen te bieden aan eenieder die gelooft dat we een plicht en een verantwoordelijkheid hebben tegenover onze medemens.
Camus-ig

Filosofie, Literatuur, Samenleving

Albert Camus

Laatste cahiers 1951-1959

Wat we uit het boek kunnen meenemen, is de indruk dat Camus zich in een nieuwe fase van zijn schrijverschap nog explicieter zou durven uitspreken over ‘het leven dat triomfeert’, over schoonheid en geluk en over de liefde voor de aarde, het aardse en het heilige daarvan.
Verossì_(albino_siviero),_balilla,_1937

Politiek, Samenleving

Antonio Scurati (gratis toegankelijk)

Fascisme, populisme en het verval van het Westen

Persoonlijk heb ik altijd gemeend dat provocatie van of gevaar voor de democratie in deze tijd niet het voortbestaan van die democratie bedreigt. Niettemin bespeur ik in heel Europa een vorm van provocatie van en gevaar voor de kwaliteit van de democratie. Een gevaar dat afkomstig is van die brede groep massabewegingen die wij doorgaans populisten noemen.
Red_rose_bud_001

Politiek, Samenleving

Francesco Boldizzoni (gratis toegankelijk)

Hebben we de sociaaldemocratie nog steeds nodig?

Ik geloof beslist niet dat de sociaaldemocratie overal ter wereld levensvatbaar is. Maar als ze één natuurlijk thuis heeft, is het Europa.
François-Auguste_Biard_-_Fighting_with_a_Polar_Bear_at_Spitsbergen_-_NMK.2016.0184_-_National_Museum_of_Art,_Architecture_and_Design

Cultuur, Geschiedenis, Samenleving

Zena Hitz (gratis toegankelijk)

Over arbeidsdeling en bronnen van troost

Kan ons vermogen om te denken en te begrijpen worden opgeslagen of uitbesteed? En het vermogen om serieus te lezen en te worden veranderd door wat we lezen? Kan het belang daarvan voor het beoordelingsvermogen en de morele inleving verder reiken dan degenen die deze vermogens toepast? Ik denk van niet.
Huttinga-ig

Politiek

Thomas Huttinga

Waarom we Europeaan zijn

De afgelopen jaren is er echt iets fundamenteels veranderd. We zien namelijk de definitieve terugkeer van de geschiedenis aan ons voorbijtrekken, waarbij het verleden niet los gezien kan worden van het heden.
Europa-Titiaan

Cultuur

George Steiner

De Europa-mythe

Als wij geen ongehoord groot geluk hebben – in economisch, sociaal, ethnisch opzicht – dan zal Europa weer massale immigratie, ontheemding en raciale conflicten beleven.
bildung-internet-2

László F. Földényi

Een synoniem voor vrijheid

Internet schijnt de grote droom der Verlichting, de universele Bildung, te realiseren. En toch bekruipt mij bij het betreden van internet meestal net zo’n gevoel als toen ik dat op Bildung getrakteerde schoolkind was.
herscht-ig

Literatuur

László Krasznahorkai

Herscht 07769

Herscht 07769 houdt zich, net als eerder werk van Krasznahorkai, bezig met pathologische provincialiteit, het kuddegedrag van de mens, hoe we soms wegkijken in dienst van ons zelfbelang, en hoe spanning binnen een gemeenschap tot een geweldsexplosie kan leiden.
Kuindzhi-1

Kunst

Johannette Zomer

Oneindig landschap

De kleuren zijn door de morgenstond op een prachtige manier gedempt. De emoties die ik voelde bij mijn eerste kennismaking met dit werk, echoën na al die jaren nog steeds na.
Hermans-c-ig

Cultuur, Filosofie

Cor Hermans

De uitgewiste horizon

Wie bekend is met de wereldliteratuur zal smullen van dit boek, waarin passages royaal worden geciteerd. Hermans pent ze afwisselend en door elkaar neer zodat het als een mooi geheel leest.
Israel-ig

Biografie, Filosofie, Samenleving

Jonathan I. Israel

Spinoza: Life and Legacy

Israel maakt inzichtelijk dat Spinoza de absolute spil van de radicale Europese Verlichting was, en dat de uniciteit, impact en het revolutionaire gehalte van Spinoza’s denken nog veel te vaak wordt onderschat.
music library crespi (1)

Biografie, Cultuur, Filosofie

Rüdiger Safranski

Over Duitse meesters en het schrijven van biografieën

Het genre van de biografie beweegt zich ergens tussen verstaan en verklaren in, waarbij het nu eens meer naar de ene, dan weer meer naar de andere kant overhelt.
maidan-statue

Geschiedenis, Politiek

Dan Diner

Terug naar de Krim

Oekraïne ligt in een politiek aardbevingsgebied dat door zijn onveranderlijke geografie, zijn onveranderlijk geheugen en zijn demografie vol tegenstellingen opnieuw uitnodigt tot een beving van historische omvang.
Hrytsak-ig

Geschiedenis, Politiek

Yaroslav Hrytsak

Ukraine. The Forging of a Nation

Een aanrader voor wie zich meer in Oekraïne wil verdiepen, maar ook voor wie geïnteresseerd is in de verhouding tussen nationalisme en natievorming, en in de rol van literatuur
toergenjev

Literatuur

Woolf over Toergenjev

Toergenjev: een reus met heel kleine duimen

Eichler

Geschiedenis, Muziek

De herinnering aan WO2 in klassieke muziek

Echo van de tijd

Echo van de tijd is een stimulerend boek, vooral wanneer Eichler durft af te wijken van de heersende conventies.
feniks

Politiek, Samenleving, Wetenschap

Bill McKibben

Uit de as van de klimaatcrisis

Ergens in het verre verleden, zo'n tweehonderdduizend jaar geleden, heeft de mens het vuur getemd. Dat was misschien wel het belangrijkste wat we als soort ooit hebben gedaan. Het opende een nieuwe wereld. Maar nu dreigt het vuur die nieuwe wereld kapot te maken.
Crisis-ig

Klassieke wijsheid over tijden van crisis

Crisis

Er wordt zoveel geschreven over allerhande crises dat je je kunt afvragen of een term die van toepassing is op zowel de huizenmarkt en het leesonderwijs als de situatie in Palestina, niet aan al te grote inflatie onderhevig is. Dus wat is eigenlijk een crisis?
almanakverkoper

Religie, Samenleving

Giacomo Leopardi

Dialoog tussen een almanakverkoper en een voorbijganger

Met het nieuwe jaar begint het lot u goed te behandelen, en zo mij en alle anderen, en zal men een gelukkig leven beginnen. Dat is toch zo?
Bluemner-Form_and_Light

Cultuur, Literatuur, Samenleving

Claudio Magris

Utopie en onttovering

De utopie geeft het leven zin omdat ze, tegen alle schijn in, eist dat het leven zin heeft. Utopie en onttovering moeten niet tegenover elkaar worden gesteld, maar elkaar wederzijds steunen en corrigeren.
shahmeran

Politiek, Samenleving

Elif Shafak

Een kosmopolitisch appel

Democratie moet nooit worden verward met het alleenrecht van de meerderheid. Voor een echte, pluralistische, goed functionerende democratie is veel meer nodig dan alleen vrije verkiezingen.
balzac

Literatuur

A.S. Byatt

Hoe ik Europees werd

Het lezen van Thomas Mann veranderde op een of ander biologisch niveau mijn ideeën over de manier waarop ik wilde schrijven.
Byatt-ig

Literatuur

A.S. Byatt

Ragnarök

Het tengere kind wist, zonder te weten dat ze het wist, dat de volwassenen angstig rekening hielden met een ophanden zijnde vernietiging. Ze stonden voor het einde van de wereld die ze kenden.