Ad-Geelhoed
Nederland, 1942 - 2007
topambtenaar en -jurist

Ad Geelhoed

Ad Geelhoed studeerde rechten en doorliep een loopbaan als wetenschapper en als ambtenaar; hij was achtereenvolgens raadadviseur op het ministerie van Justitie, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, buitengewoon hoogleraar Europees en economisch recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken en later van Algemene Zaken, en advocaat-generaal aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Spreker bij

parsifal

Conferentie

Nexus-conferentie 1999

No Place for Cosmopolitans?

8 oktober 1999 9.35 - 21.45 Tilburg University