Aleksandr Dugin

Rusland, 1962

Aleksandr Dugin is als politiek filosoof de ideologische grondlegger van de huidige Russische buitenlandpolitiek en een invloedrijk adviseur van president Poetin. Hij is de oprichter van de Russische Euraziatische Partij en de voornaamste voorvechter van het eurazianisme, de theorie die stelt dat Rusland een unieke culturele positie tussen Europa en Azië inneemt die onverenigbaar is met westerse liberale waarden. Dugin ziet het liberalisme als een groot kwaad en typeert zichzelf als een van de gevaarlijkste filosofen ter wereld; zijn ideeën worden in de westerse wereld als extreem beschouwd, maar gezien hun invloed op de politieke agenda’s van verschillende grootmachten is het absoluut noodzakelijk er kennis van te nemen. Hij zette zijn ideeën uiteen in werken als Eurasian Mission. An Introduction to Neo-Eurasianism (2014), Last War of the World-Island. The Geopolitics of Contemporary Russia (2015) en zijn hoofdwerk The Fourth Political Theory (2012), waarin hij een vierde politieke weg beschrijft naast de, in zijn ogen, mislukte vormen van het liberalisme, communisme en fascisme.