Hans_Mayer
Duitsland, 1907 - 2001
literatuurwetenschapper, musicoloog

Hans Mayer

Hans Mayer was literatuurwetenschapper, schrijver en musicoloog. Hij studeerde rechten, politicologie, geschiedenis en filosofie, en promoveerde in 1930 in de politicologie. Tijdens de oorlog woonde en werkte hij in Genève als sociologisch onderzoeker. Na de oorlog werd hij redacteur cultuur voor het Duitse nieuwsagentschap DENA. In 1965 werd Mayer hoogleraar literatuurwetenschappen in Hannover, wat hij bleef tot zijn pensionering in 1973. Daarna bleef hij schrijven over muziek en literatuur, bijvoorbeeld in Widersprüche einer europäischen Literatur (1984), Der Turm von Babel (1991) en Gelebte Musik – Erinnerungen (1999).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 9