Hans_Ulrich_Jesserun_d_Oliveira
Nederland, 1933
jurist en letterkundige

Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira

Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira is jurist en letterkundige. Hij studeerde rechten en promoveerde in 1971. Hij begon als hoogleraar rechtsfilosofie in Groningen en werd daarna hoogleraar aan de UvA en aan het Europees Universitair Instituut te Florence. In 1998 keerde hij terug naar de UvA om daar de leerstoel migratierecht te bekleden. Naast zijn academische loopbaan was hij ook redacteur van Propria Cures, Tirade en Merlyn, en voorzitter van het Fonds voor de Letteren van 1996 tot 2003. Hij schreef onder meer de boeken Scheppen riep hij gaat van Au (1965) en Vondsten en bevindingen. Essays over Nederlandse po√ęzie (1967).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht