NEX020611
Foto: Robert Goddyn
Verenigd Koninkrijk, 1949
schrijfster en literatuurwetenschapper

Jacqueline Rose

Jacqueline Rose is hoogleraar in de geesteswetenschappen aan het Birkbeck Institute for the Humanities in London. Ze is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen literatuur, psychoanalyse, politiek en cultuur. Haar omvangrijke oeuvre omvat werken als The Haunting of Sylvia Plath (1991), States of Fantasy (1994), de roman Albertine (2001), Proust Among the Nations (2011) en Women in Dark Times (2014).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 34

De queeste van het leven Deel II. Het Kwaad

Spreker bij

NEX020611

Conferentie

Part II. Evil

The Quest of Life

11 juni 2002 9.20 - 21.45 Tilburg University