Joseph_Wood_Krutch
Verenigde Staten, 1879 - 1970
natuurfilosoof, toneelcriticus

Joseph Wood Krutch

Joseph Wood Krutch werkte tussen 1924 en 1950 als toneelcriticus voor The Nation. Van 1943 tot 1950 was hij hoogleraar aan Columbia University. Hij publiceerde onder meer A Study in Genius (1926, over Edgar Allan Poe), Experience in Art (1932) en Samuel Johnson (1944). Later in zijn leven publiceerde hij natuurfilosofische werken als The Measure of Man (1954) en The Great Chain of Life (1956).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 46

Durf ongelukkig te zijn