Michael_Hamburger
Duitsland, 1924 - 2007
dichter; vertaalde Celan en Goethe naar het Engels

Michael Hamburger

Michael Hamburger werkte als dichter, schrijver, criticus, vertaler en docent Duitse taal- en letterkunde in Londen en Reading, en aan diverse Amerikaanse universiteiten. Hamburger verwierf vooral bekendheid met zijn Engelse vertalingen van Duitse schrijvers als Büchner, Celan, Goethe, Grass, Hölderlin en Rilke. Zijn eigen dichtwerk is bijeengebracht in Collected Poems 1941-1994 (1995).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht