Lezing

Nexus-lezing Elisabeth Mann Borgese -

12 mei 1999
Tilburg University

The Years of My Life

Naar analogie van Thomas Manns beroemde voordracht Meine Zeit (1950) geeft zijn dochter, Elisabeth Mann Borgese, haar visie op de tijd waarin zij leefde. Ze haalt herinneringen op aan haar jeugdjaren, getekend door de Tweede Wereldoorlog en ballingschap in de Verenigde Staten, en beschrijft hoe naoorlogse intellectuelen in Amerika en Europa de basis legden voor internationale wetgeving, geleid door een wereldfederalistisch ideaal. Mann Borgese wijst erop dat de tijden in zoverre veranderd zijn dat de mens zich bewust is geworden van het belang van natuur en milieu.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 24

De herinnering

De herinnering

Met onder meer de Nexus-lezing van Elisabeth Mann Borgese

Sprekers

Elisabeth_Mann_Borgese._Nexus-lezing_1999__klein_

Duitsland, 1918 - 2002

Elisabeth Mann Borgese

jongste dochter van Thomas Mann, milieu-expert en politiek wetenschapper