Connect

Essaywedstrijd Nexus Connect -

14 oktober 2016

Vluchtelingen, ballingen, emigrés

Foto: Joanna Kosinska

Van Dante tot Descartes en van Stefan Zweig tot Hannah Arendt: door de eeuwen heen zijn grote schrijvers en intellectuelen gedwongen hun thuis te verlaten. Ze moesten op de vlucht voor religieus geweld, totalitarisme of oorlog. Allen reflecteerden op en schreven over hun vlucht of ballingschap, wat een rijk corpus aan aangrijpende exil-literatuur opleverde. Wat betekent het om vluchteling te zijn? Hoe verandert de reis je? Waarvoor zou jij vluchten? Als je vlucht: welke waarden, welke herinneringen, of welke dromen neem je dan mee? En wat laat je achter?

De wedstrijd
Nexus Connect en opinieplatform deFusie schrijven een essaywedstrijd uit. Schrijf een Nederlandstalig, filosofisch essay over het thema ‘vluchtelingen, ballingen, emigrés’ van rond de 2.000 woorden en stuur het uiterlijk 14 oktober 2016 in.

De winnaar
Het winnende essay is ‘Ode aan het vreemde’ van historicus Jilt Jorritsma. In zijn essay verbindt Jorritsma zijn persoonlijke ontmoeting met een vluchteling uit Eritrea in Rome met een cultuurfilosofische bespiegeling op het Europese beschavingsideaal. Het essay is urgent, goed geschreven en confronterend. Je leest het begin december in Nexus 73, ‘Maar er was geen plaats in de herberg’ en bij online opinietijdschrift deFusie.