The Netherlands, 1934 - 2020
economist and columnist

Arnold Heertje

Arnold Heertje was an economist, columnist and emeritus professor of the History of Economic Thought at the University of Amsterdam. After obtaining his PhD with honours at the same university in 1960, he briefly worked as an economics teacher and in 1962 published De kern van de economie, a schoolbook that is used in secondary schools to this day. Heertje wrote socially engaged columns for Het Parool, part of which are collected in De vierkante waarheid: over politiek, geschiedenis, economie, fraude, onderwijs & zichzelf (2003). He also wrote books on economy, such as Echte economie, Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen (2006).

Published in

Journal Nexus
2010 or Earlier

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht