Norberto Bobbio

Lof der zachtmoedigheid

Door Norberto Bobbio
Dit essay verscheen in 2011, in Nexus 58, ‘Lofzangen’.

Bij de antieken kwam de ethiek grotendeels neer op een verhandeling over deugden. Denk maar aan de Ethica Nicomachea van Aristoteles, die eeuwenlang maatgevend was. In onze tijd is een dergelijk soort verhandeling vrijwel geheel verdwenen. De moraalfilosofen van tegenwoordig […]

Deze pagina is alleen toegankelijk voor wie een Deluxe-, Compleet- of Connect-lidmaatschap heeft. Bestel hier een lidmaatschap of log in op uw account.