Victor-Hugo

Tegen de kunstbezuinigingen

Redevoering uitgesproken in de Assemblée nationale op 10 november 1848

De voorzitter: Op de agenda staat de behandeling van de herziene begroting van 1848.

De heer Victor Hugo: Mijne heren, niemand is meer dan ik doordrongen van de noodzaak, (‘Harder! Harder!’) van de dringende noodzaak tot het terugdringen van de overheidsuitgaven, maar naar mijn […]

Deze pagina is alleen toegankelijk voor wie een Deluxe-, Compleet- of Connect-lidmaatschap heeft. Bestel hier een lidmaatschap of log in op uw account.