Antjie_Krog__Nexus-conferentie_2003._Foto_Robert_Goddyn
© Robert Goddyn
Zuid-Afrika, 1952
Zuid-Afrikaans dichteres en schrijfster

Antjie Krog

Antjie Krog verwierf internationale bekendheid door haar verslag van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie in Country of my Skull (De kleur van je hart, 1998/2000). Zij schreef dichtbundels als Kleur komt nooit alleen (2002) en Verweerskrif (2006). Van haar hand verschenen ook vertalingen, toneelwerk en proza, zoals Niets liever dan zwart (2010).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 51

Mijn Arcadië
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 39

De queeste van het leven Deel III. Anatomie van het verlies

Spreker bij

NEXUS031102

Conferentie

Part III. The Anatomy of Loss

The Quest of Life

2 november 2003 9.20 - 22.00 Tilburg University