Hooff_-Anton.1
Nederland, 1943
Oudheid-specialist

Anton van Hooff

Anton van Hooff was tot 2008 hoofddocent Antieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast kranten- en tijdschriftartikelen over actuele kwesties schrijft hij ook boeken over de Oudheid. In 2011 verscheen van zijn hand Athene. Het leven van de eerste democratie. Sinds zijn pensionering doceert hij klassieke talen aan middelbare scholieren.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2011

Nexus 58

Lofzangen