Barber_van_de_pol
Nederland, 1944
vertaler, schrijfster en dichter

Barber van de Pol

Barber van de Pol is vertaler en schrijver van columns, essays en romans. Ze studeerde Spaans in Amsterdam en ging daarna boekrecensies schrijven voor NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer. Ook gaf ze vertaalcolleges aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van de Pol verwierf bekendheid met haar vertalingen van werk van Jorge Luis Borges, Cervantes en Julio Cortázar, waarvoor ze in 1975 de Martinus Nijhoffprijs won. Eigen werken zijn De engste stad (1988), Leonards lijstjes (2007) en de vertaalnovelle Mobydickiana (2009). In 2013 verscheen de essaybundel Zingen is geluk.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 55

Hoop en vertroosting