Bas_van_Stokkum
Nederland, 1953
socioloog en filosoof

Bas van Stokkom

Bas van Stokkom studeerde sociologie en filosofie, en promoveerde in 1990 in de sociologie op een proefschrift over Georges Sorel. Daarna werkte hij achtereenvolgens als onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting, het Ministerie van Justitie en Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Onder zijn publicaties zijn Mondig tegen elke prijs; het vrije woord als fetisj (2008), De sociale cohesie voorbij (2009) en Wat een hufter! Ergernis, lichtgeraaktheid en maatschappelijke verruwing (2010).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 6