Belle_van_Zuylen
Nederland, 1740 - 1805
schrijfster tussen Verlichting en Romantiek

Belle van Zuylen

Belle van Zuylen was de dochter van een invloedrijke adellijke familie en genoot een deel van haar opvoeding en opleiding in Zwitserland. In 1761 publiceerde ze anoniem haar eerste verhaal, Le Noble, ‘de edelman’, een satire op de adel. Tijdens haar leven ontmoette ze Voltaire, Benjamin Constant en David Hume, en had ze tekenlessen bij Maurice Quentin de la Tour. Vanaf 1784 publiceerde ze diverse romans, politieke pamfletten, filosofische romans, essays en brieven, zoals Letters Neuchateloises (1784), Lettres de Mistress Henley (1784) en Lettres écrites de Lausanne (1785). Van haar romans is Trois femmes (1795) het bekendst geworden.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 11

Bildung