Benjamin_R._Barber
Verenigde Staten, 1939 - 2017
politicoloog

Benjamin Barber

Benjamin Barber was politicoloog. Naast boeken over politiek, maatschappij en staatsinrichting publiceerde hij ook een roman. Zijn bekendste boek is Jihad vs. McWorld (1995), waarin hij stelt dat de hedendaagse wereld wordt verscheurd door twee tegenovergestelde krachten die de democratie ondermijnen: globalisering, kapitalisme en consumentisme enerzijds en de traditionele, religieuze respons hierop anderzijds. Barber was adviseur voor Bill Clinton en doceerde aan verschillende universiteiten.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 30-31

Na 11 september Eigentijdse en oneigentijdse beschouwingen
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 18

Raadselen
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 16

Cultuur en politiek