Claude_Lefort
Frankrijk, 1924 - 2010
antitotalitair socialistisch filosoof

Claude Lefort

Claude Lefort was een filosoof die zich bezighield met totalitarisme, democratie en mensenrechten. Hij was als marxist en socialist kritisch over de Sovjetunie en Stalin, en was medeoprichter van de actiegroep en het tijdschrift Socialisme ou Barbarie. Hij schreef onder meer La Complication: Retour sur le communisme (1999) en Le Temps présent (2007). Hij was directeur van de École des hautes études en sciences sociales en doceerde aan de Sorbonne.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 4