Francesco_Petrarca
Italië, 1304 - 1374
dichter, humanist

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca was niet alleen dichter, maar ook een groot geleerde. In beide hoedanigheden oefende hij zeer veel invloed uit: zijn in het Italiaans geschreven poëzie stond aan de wieg van het petrarkisme, zijn klassiek georiënteerde levensbeschouwing mondde uit in het humanisme. Onder zijn talrijke werken in het Latijn nemen de meer dan zeshonderd Epistolae familiares een belangrijke plaats in: het zijn zeer persoonlijk geschreven brieven waarin de schrijver (een homo litteratus in de ware zin des woords) op vrijwel elke bladzijde centraal staat.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 18

Raadselen