Gerhard_Lauer
Duitsland, 1962
literatuurwetenschapper

Gerhard Lauer

Gerhard Lauer is hoogleraar Duits aan de Universiteit van Göttingen en hoofd van het Centrum voor Digitale Geesteswetenschappen aldaar. Hij studeerde Duits, filosofie, musicologie en joodse studies in München, en specialiseerde zich in moderne Duitse literatuur. Hij doceerde onder meer aan Princeton en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Publicaties van hem zijn Grundkurs Literaturgeschichte (2008), Literaturwissenschaftliche Beiträge zur Generationsforschung (2010) en Kunst und Empfindung (met E. Décultot, 2012).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 12

De nexus tussen heden en verleden