Gyorgy_Lukacs
Hongarije, 1885 - 1971
marxistisch literatuurcriticus en filosoof

György Lukács

György Lukács was literair criticus en marxistisch filosoof. Hij studeerde aan de universiteiten van Berlijn en Heidelberg en trad in dienst van het Marx-Engels Instituut en het Filosofisch Instituut van de Academie voor Wetenschappen, beide in Moskou. Ook was hij redacteur van verschillende literaire tijdschriften. Na de Tweede Wereldoorlog volgde zijn aanstelling als hoogleraar in de esthetica en cultuurfilosofie aan de universiteit van Boedapest. Lukács schreef talrijke boeken en artikelen op het gebied van politieke theorie en marxisme, metafysica, esthetica en literatuurkritiek, waaronder Geschichte und Klassenbewußtsein (1923), Der historische Roman (1937) en Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins (1978).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 20

Melancholische kennis