Hoogervorst
Foto Dolph Cantrijn
Nederland, 1956
oud-minister van Financiën

Hans Hoogervorst

Hans Hoogervorst, van huis uit historicus, werd in 2002 VVD-minister van Financiën in het eerste kabinet-Balkenende. In Balkenende II en III, vanaf 2003, was hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder zijn verantwoordelijkheid werd een nieuw zorgstelsel ingevoerd, waarbij het onderscheid tussen ziekenfondspatiënten en particulier verzekerden kwam te vervallen. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen in 2006 was Hoogervorst campagneleider voor de VVD. Hij maakte bekend na de verkiezingen niet terug te willen keren in de politiek. In 2007 werd hij voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Sinds 2011 is Hoogervorst voorzitter van de International Accounting Standards Board (IASB) te Londen.

Spreker bij

normal_Money-280-187

Symposium

Nexus-symposium

How Much Is Enough?

28 maart 2013 10.00 - 12.30 Muziekgebouw Amsterdam