Harry_Prick__met_Boudewijn_Buch_
Nederland, 1925 - 2006
biograaf, literatuurhistoricus, letterkundige

Harry G.M. Prick

Harry G.M. Prick werd op 18-jarige leeftijd door de schrijver Lodewijk van Deyssel aangewezen als zijn toekomstig biograaf. Na diens dood in 1952 kreeg hij Van Deyssels complete archief in handen; een halve eeuw later voltooide hij de tweedelige monumentale biografie. Ook schreef hij Spelevaren (2007). Van 1969 tot 1988 was Prick conservator van het Letterkundig Museum in Den Haag.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht