Ilana_Shmueli
Roemenië, 1924 - 2011
dichter en vertaalster

Ilana Shmueli

Ilana Shmueli was dichteres en vertaalster. Shmueli groeide op in Czernowitz (Boekovina), waar zij net als haar jeugdvriend en latere geliefde Paul Celan het getto wist te overleven. Ze trok naar Israël en werkte als pedagoog in Tel Aviv. Shmueli vertaalde proza en poëzie en schreef zelf onder meer de dichtbundel Zwischen dem Jetzt und dem Jetzt (2007) en Zeitläufe: Ein Brief (2009). Over Paul Celan publiceerde zij Sag, dass Jerusalem ist – Aufzeichnungen über Paul Celan (2000) en Paul Celan-Ilana Shmueli, Briefwechsel (2004). Met Ein Kind aus guter Familie. Czernowitz 1924-1944 (2006) bracht zij haar herinneringen in boekvorm uit.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 55

Hoop en vertroosting
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 45

Oefenen in schoonheid
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 42

Europees testament