Vries_-Ineke-de
Foto Jeppe van Pruissen
Nederland, -
oud-directeur van het Humanistisch Verbond

Ineke de Vries

Ineke de Vries was directeur van het Humanistisch Verbond en voorzitter van de Programmaraad van de Humanistische Omroep. Ook zit ze in het bestuur van de Humanistische Alliantie. Ze heeft veel ervaring als socioloog en zelfstandig onderzoeker op het gebied van sociaal beleid, emancipatie, burgerschap, gelijke behandeling en leefbaarheid.

Spreker bij

normal_Borrel-Connect

Connect

Nieuwjaarsborrel met Jong HV

Wat is humanisme?

17 januari 2014 19.30 - 22.30 Schreierstoren, Amsterdam