Bloch
Frankrijk, 1886 - 1944
Grondlegger van de Annales-school

Marc Bloch

March Bloch was een Frans historicus en, samen met Lucien Febvre, de grondlegger van de Annales-school, die met zijn focus op de lange termijn en zijn aandacht voor economische en sociale historie een radicale breuk met de traditionele geschiedschrijving inluidde. Bloch studeerde geschiedenis in Parijs, Berlijn en Leipzig en vocht als soldaat in de Eerste Wereldoorlog, waarvoor hij onderscheiden werd met het Légion d’honneur. Na een docentschap in Straatsburg werd hij in 1936 hoogleraar in Parijs. Hij schreef baanbrekende studies als Les rois thaumaturges (1924), Les caractères originaux de l’histoire rurale française (1931) en La société féodale (1939). Postuum verscheen zijn onafgemaakte Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (1949), waarvan de inleiding hier is opgenomen. Bloch, die joods was, schreef het werk in 1941 en 1942, vlak voordat hij actief werd in het Frans verzet. In 1944 werd hij door de Gestapo gefusilleerd.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2015

Nexus 69

Geschiedenislessen