Max_van_der_Stoel
Nederland, 1924 - 2011
PvdA-politicus

Max van der Stoel

Max van der Stoel studeerde rechten. Hij begon zijn politieke loopbaan als medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, en werd daarna achtereenvolgens lid van de Eerste Kamer, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en lid van de Tweede Kamer. Van der Stoel was minister van Buitenlandse Zaken in het Kabinet-Den Uyl en in het Tweede Kabinet-Van Agt. Daarna werkte hij bij de VN en was lid van de Raad van State. In 1991 werd hij benoemd tot Minister van Staat.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht