Patrick Deneen
internationaal gerenommeerde Amerikaanse politiek denker

Patrick J. Deneen

Patrick J. Deneen is een internationaal gerenommeerd politiek denker en hoogleraar Politieke Wetenschappen aan de universiteit van Notre Dame. Hij publiceerde over democratie, Amerikaanse politieke filosofie, politieke theologie, religie en Amerikaans liberalisme, en literatuur en politiek. Deneen schreef meerdere boeken, waaronder Why Liberalism Failed (2018), dat werd vertaald in vijftien talen. Het boek werd een veelbesproken titel en heeft nog steeds grote invloed op het denken over liberalisme. President Barack Obama liet zich lovend uit over Deneens boek en schreef dat ‘het de lezer dieper inzicht verschaft in het verlies van gemeenschapszin die velen in het Westen voelen, en de onderkenning van de waarde ervan in liberale democratieën’.

Spreker bij

Revolution Of Hope-2021

Conferentie

Nexus-conferentie

The Revolution of Hope

Zaterdag 20 november 2021 Nationale Opera, Amsterdam