Richard_C._Holbrooke
Verenigde Staten, 1941 - 2010
grondlegger van het vredesakkoord in Bosnië

Richard Holbrooke

Richard Holbrooke was diplomaat. Nadat hij van 1993 tot 1994 ambassadeur van de Verenigde Staten in Duitsland was geweest, werd hij tussen 1994 en 1996 onderminister van Buitenlandse Zaken voor Europa. In deze hoedanigheid was hij de voornaamste grondlegger van het vredesakkoord van Dayton in 1995, waarmee een einde kwam aan de oorlog in Bosnië. Daarna was hij speciaal gezant van president Clinton in Bosnië en Kosovo, ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties en adviseur van president Obama. Hij heeft talloze artikelen op zijn naam staan en is auteur van een boek over de vredesbesprekingen in Dayton: To End a War (1998).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 30-31

Na 11 september Eigentijdse en oneigentijdse beschouwingen

Spreker bij

Conferentie

Superman meets Beethoven

What’s Next for the West?

11 juni 2010 10.00 - 17.00 Het Concertgebouw, Amsterdam
35

Conferentie

Freedom and Democracy

Civilization and Power

19 november 2004 9.00 - 20.00 Library of Congress, Washington