tijdens de Nexus-lezing 1996
Duitsland, 1920 - 2015
voormalig Duits bondspresident

Richard von Weizsäcker

Richard von Weizsäcker werd in 1984 gekozen tot bondspresident van Duitsland, een ambt dat hij tot 1994 vervulde. Hij studeerde rechten en geschiedenis in Oxford, Grenoble en Göttingen. Van 1950 tot 1966 was hij werkzaam als advocaat en bekleedde hij hoge posten in het bedrijfsleven. In 1969 trad hij toe tot de politiek als lid van de cdu, waarna hij lid werd van de Bondsdag en burgemeester van West-Berlijn tussen 1979 en 1984. Hij schreef meerdere boeken over de politieke geschiedenis van Duitsland en de Duitse identiteit, waaronder Die Weg zur Einheit (2009) en publiceerde zijn memoires: Vier Zeiten. Erinnerungen (1999).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 16

Cultuur en politiek