Pinker
Canada, 1954
cognitiewetenschapper

Steven Pinker

Steven Pinker is taalkundige, cognitiewetenschapper en een van de krachtigste stemmen in het hedendaagse technologiedebat, waarin hij vooral de verdiensten van wetenschap en technologie benadrukt. Pinker studeerde experimentele psychologie aan McGill en later aan mit en Harvard, waar hij momenteel hoogleraar psychologie is. Van zijn hand verschenen onder andere Hoe de menselijke geest werkt (2003), Het taalinstinct (2008), De stof van het denken (2009) en Ons betere ik (2013). Pinker publiceerde in onder meer The Atlantic en The New York Times, en voerde een beroemd debat met Leon Wieseltier over de status van de wetenschappen in The New Republic. Time, Prospect en Foreign Policy schaarden hem onder de 100 meest invloedrijke intellectuelen van dit moment.

Spreker bij

aeham-ahmad

Conferentie

Nexus-conferentie 2016

What Will Save the World?

12 november 2016 09.40 - 16.00 Nationale Opera & Ballet