Ton_Naaijkens
Nederland, 1953
germanist en vertaler

Ton Naaijkens

Ton Naaijkens is sinds 2001 hoogleraar Duitse letterkunde en vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Po√ęzie heeft zijn speciale belangstelling. Hij publiceerde over schrijvers als Robert Musil en Paul Celan, van wie hij ook werk in het Nederlands heeft vertaald. Naaijkens is directeur van het Instituut Vreemde Talen en geeft tevens leiding aan het in Utrecht gevestigde Steunpunt Literair Vertalen. In 2001 publiceerde hij De slag om Shelley en in 2010 Denken over vertalen.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 1

In den beginne