Victor_Hugo
Frankrijk, 1802 - 1885
schrijver met uitgesproken opvattingen over politieke en sociale misstanden

Victor Hugo

Victor Hugo wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke Franse letterkundigen van de negentiende eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays, memoires en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na. Tot zijn ook nu nog veel gelezen romans behoren De klokkenluider van de Notre Dame (1831) en Les Misérables (1862).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2015

Nexus 70

De terugkeer van Europa
Tijdschrift Nexus
2011

Nexus 58

Lofzangen