Wu_-Wanwei
China, 1967
vertaler en vertaalwetenschapper

Wanwei Wu

Wanwei Wu is hoogleraar Engelse taal en cultuur en directeur van het Institute of Translation Studies aan Wuhan University of Science and Technology. Hij is een toonaangevend vertaaltheoreticus en vertaalt filosofische werken van het Engels naar het Chinees.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2014

Nexus 67

School der beschaving