Cultura Animi
Cultura Animi

The Grace of Age

For information in English, please click here.

We leven in een tijd waarin ouderdom uit de gratie is, bevreesd als we zijn voor alles wat die met zich meebrengt: eenzaamheid, verlies, fysieke gebreken en het onvermijdelijke einde van ons leven. Maar de ouderdom biedt ons ook inzichten, kennis en levenservaring die de jeugd ons nimmer kan schenken. En elke traditie – historisch, filosofisch of artistiek – is een schatkamer die we aan de ouderdom te danken hebben. Om daaraan te herinneren biedt het vijfde deel van de Cultura Animi-reeks, The Grace of Age, vier prachtige bespiegelingen van Aleksej Bogantsev, Lorraine Daston, David Dubal en Lenny Kaye over de hoge leeftijd, het verstrijken der jaren, de waarde van het verleden en de traditie.

Inhoudsopgave

To make a life in Russia, you had better live a long time

Vertaling Ilona Yazhbin Chavasse

Aleksej Bogantsev groeide op onder de Sovjetdictatuur. Hij was braaf lid van de communistische jongerenorganisaties en droeg zijn Lenin-speldjes met trots. Maar naarmate hij ouder werd, kreeg hij te maken met censuur, verdiepte hij zich op de verboden afdeling van de bibliotheek in geschiedenis en Russische dissidenten, en ontdekte zo het ware gezicht van het Sovjettotalitarisme. Een bijzonder levensverhaal dat aan het denken zet over het huidige Rusland.

‘How is such aggression from Russia towards Ukraine possible? How did the Russians just let it happen?’ This is a difficult and a painful question. I think that serious historians and writers will spend many years searching for an answer. They will write about the strangling of political freedom, and tell us about the censorship of independent media, and analyze in detail the malicious role played by Putin’s propaganda machine (above all, television). […] I will try instead, to offer a few thoughts based on my own life experience…

Families, Lineages, and Archives

In onze tijd heeft de voorspelling prestige, de herinnering niet. De huidige crisis van de humaniora is een crisis in de waardering van intellectuele tradities. Wetenschapshistorica Lorraine Daston bestudeert de tradities van intellectuele activiteiten die net doen alsof ze geen tradities kennen. Via het verhaal van haar eigen Griekse immigrantenfamilie toont ze hoeveel ze verschuldigd is aan de tradities die zij heeft geërfd en voortgezet.

The scientists’ mythology is not fake history; it is real mythology. And a very useful mythology it is, too. The anecdotes about past scientific luminaries may not be any truer than Aesop’s Fables, but both teach life lessons in memorable ways.

Magnificent Survivors

Dat David Dubal beschikt over een encyclopedische hoeveelheid kennis van klassieke muziek, blijkt eens te meer uit deze bijdrage die hij speciaal voor Nexus schreef. Dubal geeft een buitengewoon rijk overzicht van componisten en hun ‘late werken’, gelardeerd met persoonlijke woorden van goedkeuring en uitstapjes naar de literatuur. Bach, Beethoven, Brahms, Scarlatti, Schönberg en Stravinsky: allemaal komen ze aan bod.

On the bright and luminous side of old age are the magnificent survivors who somehow kept generating throughout their days. Occasionally, the work of the last chapter of life may be the greatest.

The Grace of Age

Hoe is het om een oude rocker te zijn? Wie kan die vraag beter beantwoorden dan Lenny Kaye? Al decennialang tourt Kaye over de hele wereld. In zijn essay beschrijft hij het gevoel, de spanning van een rockoptreden. Aan de hand van Thomas Manns Doctor Faustus, een mooie anekdote over Les Paul en een bespiegeling op de traditie, blikt Kaye terug op zijn bijzondere leven als muzikant.

Tradition provides continuity, a touchstone of what needs to be remembered, or further nurtured, even if mistranslated, appropriated, scorned or reacted against. It can entrap as well as elevate, and that which lasts has a common thread of shape-shifting, able to accommodate relevance while remaining true to the source of its original conception.