Connect

Essaywedstrijd Nexus Connect -

1 november 2017

Leven in waarheid

Essaywedstrijd deFusie & Nexus Connect

‘Het leven in de waarheid is een vorm van verzet van de mens tegen zijn afgedwongen positie in de maatschappij – een poging om wederom greep te krijgen op zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel’, schreef Václav Havel in zijn beroemde essay ‘De macht der machtelozen’. Leven in waarheid betekende niet per se naar demonstraties gaan of met vlaggen zwaaien, maar zo veel mogelijk naar eer en geweten handelen in het alledaagse leven – alsof het totalitaire communistische regime niet bestond.

Havels pleidooi was zo krachtig dat het zijn politieke context ontsteeg, en de vragen die Havel stelde zijn ook voor ons prangend en actueel. Wat betekent ‘leven in waarheid’ in onze tijd? Hoe blijf je geestelijk onafhankelijk? Welke ideologieën beheersen de huidige samenleving? Tegen welke ideeën zouden we in verzet moeten komen – waarom en hoe? Welke revolutie is aanstaande? Wanneer zou jij in actie komen?

De opdracht
Lees Havels essay ‘De macht der machtelozen’ (pdf) en schrijf een Nederlandstalig, filosofisch essay over het thema ‘leven in waarheid’ van ongeveer 2.000 woorden. Stuur het uiterlijk woensdag 1 november 2017 in. Deze wedstrijd staat ook open voor deelnemers van 35 jaar en jonger die (nog) geen Connect-lid zijn.

De winnaar
Het winnende essay is ‘Hoeders van de open vlakte’ van Jelte Hommes. In zijn essay beschrijft Hommes hoe de leiders van IJsland in het jaar 930 bijeenkwamen op de open vlakten van Thingvellir om beslissingen te nemen en recht te spreken. Dat beeld verbindt hij verrassend met de ideeën van de Franse filosoof Claude Lefort. Zo komt hij tot een maatschappijkritiek geheel in de geest van Havel. Het essay is te lezen in Nexus 77, ‘De laatste revolutie’.

Gepubliceerd in

Tijdschrift Nexus
2018

Nexus 77

De laatste revolutie

De laatste revolutie

Met het winnende essay