Essaywedstrijd deFusie & Nexus Connect

‘Het leven in de waarheid is een vorm van verzet van de mens tegen zijn afgedwongen positie in de maatschappij – een poging om wederom greep te krijgen op zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel’, schreef Václav Havel in zijn beroemde essay ‘De macht der machtelozen’. Leven in waarheid betekende niet per se naar demonstraties gaan of met vlaggen zwaaien, maar zo veel mogelijk naar eer en geweten handelen in het alledaagse leven – alsof het totalitaire communistische regime niet bestond.

Havels pleidooi was zo krachtig dat het zijn politieke context ontsteeg, en de vragen die Havel stelde zijn ook voor ons prangend en actueel. Wat betekent ‘leven in waarheid’ in onze tijd? Hoe blijf je geestelijk onafhankelijk? Welke ideologieën beheersen de huidige samenleving? Tegen welke ideeën zouden we in verzet moeten komen – waarom en hoe? Welke revolutie is aanstaande? Wanneer zou jij in actie komen?

Essaywedstrijd Connect

De opdracht
Lees Havels essay ‘De macht der machtelozen’ (pdf) en schrijf een Nederlandstalig, filosofisch essay over het thema ‘leven in waarheid’ van ongeveer 2.000 woorden. Stuur het uiterlijk woensdag 1 november 2017 in naar Thomas Heij ([email protected]).

De prijs

De winnaar ontvangt twee vrijkaarten voor de Nexus-conferentie 2017 ‘The Last Revolution’, met o.a. Michael Zantovksy, voormalig politiek adviseur en vriend van Havel. Ook schuift de winnaar aan bij het exclusieve sprekersdiner bij de conferentie. De beste essays worden bovendien gepubliceerd bij opinieplatform deFusie. Begin november wordt de winnaar bekendgemaakt; de jury bestaat uit redacteuren van Nexus en deFusie. Deze wedstrijd staat ook open voor deelnemers van 35 jaar en jonger die (nog) geen Connect-lid zijn.