Antoine_Bodar
Nederland, 1944
Rooms-katholieke priester

Antoine Bodar

Antoine Bodar is rooms-katholiek priester en auteur. Hij studeerde geschiedenis, literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, theologie en filosofie, en promoveerde in dat laatste vakgebied cum laude. Van 1978 tot 2003 was hij, met tussenpozen, universitair docent kunstgeschiedenis en esthetica aan de Rijksuniversiteit Leiden en presenteerde hij verschillende radio- en tv-programma’s, doorgaans op spiritueel gebied. In 1992 werd hij tot priester gewijd. Bodar is auteur van onder meer Weten waar de muze woont (1998), Ik droom mij Europa (2007) en Uit de eeuwige stad (2008).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 7

De wereld van Johan Polak
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 1

In den beginne