Arnold_Heertje
Nederland, 1934 - 2020
econoom en columnist

Arnold Heertje

Arnold Heertje was econoom, columnist en emeritus hoogleraar staatshuishoudkunde en geschiedenis van de economische wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat hij in 1960 cum laude aan die universiteit promoveerde, werkte hij korte tijd als economieleraar en schreef hij in 1962 de lesmethode De kern van de economie, die nog altijd op scholen gebruikt wordt. Heertje schreef maatschappelijk betrokken columns voor Het Parool, waarvan een deel gebundeld is in De vierkante waarheid: over politiek, geschiedenis, economie, fraude, onderwijs & zichzelf (2003). Ook schreef hij boeken over de economie, waaronder Echte economie, Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en lernen (2006).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht