Blaise_Pascal
Frankrijk, 1623 - 1662
Verlicht wis- en natuurkundige en filosoof

Blaise Pascal

Blaise Pascal was wiskundige, natuurkundige en christelijk filosoof. Bij leven stond hij bekend als eminent vertegenwoordiger van de nieuwe rationele wetenschap en hij legde de grondslag voor verschillende wis- en natuurkundige theorieën en wetten. Na zijn dood bleek hij een onvoltooide apologie van het christelijke geloof te hebben geschreven: de Pensées, in 1670 postuum gepubliceerd, zijn klassiek geworden.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 30-31

Na 11 september Eigentijdse en oneigentijdse beschouwingen